Quy định mới về Liên thông Đại học năm 2017 như thế nào ?

82

Quy định liên thông nên trình độ Đại học năm 2017 có nhiều thay đổi, những thí sinh có nguyện vọng Liên thông cần phải biết và nắm rõ để chủ động trong việc đăng kí học

Quy định mới về Liên thông Đại học năm 2017 như thế nào ?

Quy định mới về Liên thông Đại học năm 2017 như thế nào ?

Quyết định số 18/2017 ngày 31/5/2017 quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, tại Điều 4 quy định điều kiện của người dự tuyển liên thông

Quy định Liên thông Đại học năm 2017 như thế nào?

  1. Người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.
  2. Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:
  3. a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  4. b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  5. c) Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt; người có bằng trung cấp Dược hoặc Cao đẳng Dược đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Sâu Y Lý - Giởi Y Thuật - Giàu Y Đức

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur Sâu Y Lý – Giởi Y Thuật – Giàu Y Đức

Quy định tuyển sinh Liên thông Đại học năm 2017 ra sao ?

Theo trang Trung cấp Dược Hà Nội, tuyển sinh liên thông được quy định như sau:

  1. Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học được thực hiện theo các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2.  Người có bằng tốt nghiệp trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.
  3. Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học, được dự tuyển sinh liên thông theo các hình thức do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định như sau:
  4. a) Dự tuyển sinh cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.
  5. b) Dự thi tuyển sinh liên thông riêng do cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển thực hiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe chỉ áp dụng thi tuyển sinh liên thông riêng đối với người đã có chứng chỉ hành nghề và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur – địa chỉ đào tạo Y Dược chính quy hàng đầu tuyển sinh liên thông Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược, Cao đẳng Xét nghiệm với thời gian đào tạo 1,3 năm với mức học phí tiết kiệm.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào tạo mô hình Bệnh viện - Trường học

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đào  tạo mô hình Bệnh viện – Trường học

Thí sinh có nhu cầu học Liên thông Cao đẳng Y Dược để nâng cao kiến thức và giá trị bằng cấp của mình có thể nộp hồ sơ xét tuyển theo địa chỉ:Cao đẳng Y Dược Hà Nội – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: Số 101 Tô Vĩnh Diện – Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 09.8258.8258 – 09.8259.8259.